ZAPRASZAMY NA SEZON 2019

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO "WODNIK"

1.Wydanie sprzętu następuje na podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2.Osoba wypożyczająca musi mieć ukończone 16 lat.

3.Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry.

4.Sprzęt wodny musi powrócić na wypożyczalnię na ustaloną godzinę

(za spoźnienie pobierana jest dodatkowa opłata)

5.OBOWIĄZKOWO należy używać kamizelek asekuracyjnych (kapoków).

6.Podczas pływania należy zachowywać się kulturalnie - zabrania się przybijania w miejscach do tego nie przeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków.

7.Zabrania się cumowania na nadbrzeżach , zaśmiecania akwenu wodnego oraz terenu przystani.

8.Wnoszenie oraz spożywanie alkoholu na terenie przystani jak również podczas pływania jest bezwzględnie ZABRONIONE - osobom nietrzeźwym oraz będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych sprzętu nie wypożycza się.

9.Zwracany sprzęt nie może być zaśmiecony i uszkodzony.

10. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, koszty naprawy ponosi wypożyczający.

11.Zakaz zabierania większej ilości osób ponad przewidzianą normę dla poszczególnego typu sprzętu tj.:

♦ Łódź wiosłowa 3 osoby

♦ Kajak 2 osoby

♦ Łódź KANU 3-4 osoby

12. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inna jednostką, wywrócenie się łodzi, nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni

13.Wypożyczalnia może wymagać wpłacenia kaucji za sprzęt. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu bez zastrzeżeń.

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl