Margonin leży w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie chodzieskim. Miasteczko Margonin położone jest na 52o58' szerokości geograficznej północnej i na 17o05' długości geograficznej wschodniej, na wysokości 80m n.p.m., nad jeziorem o tej samej nazwie w północnej części woj. wielkopolskiego, w pow. chodzieskim na tzw. Wysoczyźnie Chodzieskiej. Głównym strumieniem jest rzeczka Margoninka, która przepływa przez miasto i wpada do Jeziora Margonińskiego, po czym toczy swe wody do Noteci. Margonin usytuowany jest nad jeziorem rynnowym, które położone wśród pagórków w linii prostej ma 5,5km długości i od 250-900m szerokości. Obszar jego wynosi 236 ha, a maksymalna głębokość 16,8m. Jezioro Margonińskie należy do największych w Wielkopolsce. Jest ono intensywnie zarybiane m. in. karpiem, węgorzem, sandaczem, tołpygą. W 2010 roku na jeziorze zbudowany został wyciąg nart wodnych. Na terenie Gminy Margonin jest 3, 521 ha lasów, gospodarzem jest Nadleśnictwo Podanin. Las jest najbogatszym ośrodkiem życia roślin i zwierząt, często jedyną ostoją niektórych gatunków. Zapewnia leśnej florze i faunie ochronę, pożywienie i schronienie.
Do najciekawszych zabytków na terenie Miasta i Gminy Margonin zalicza się:
  • kościół pod wezwaniem św. Wojciecha z początku XVII wieku
  • neogotycki pałac z lat 1842-1852 z parkiem założonym w 1788 roku;w pałacu Izba Pamięci poświęcona gen. Józefowi Wybickiemu,
  • Aleja Lipowa założona w 1765 roku przez gen. Franciszka Skórzewskiego licząca prawie 300 lat, to zbiorowisko lip uznanych za pomniki przyrody. Jest to jedyne tego typu zbiorowisko lip w Europie, stanowi również pomnik przyrody.
  • ul. Nowe Miasto z jednolitą zabudową domów kalenicowych; z ulicy tej widoczne jest położone nad jeziorem grodzisko wczesnośredniowieczne,
  • głaz narzutowy "Zaklęta Karczma",
  • kościół w Żoniu z 1247 r. przebudowany w 1749 r.,
  • dwór Skórzewskich z XIX wieku w parku w Próchnowie z zabudowaniami dworskimi o formach neogotyckich, zbudowanych z kamieni polnych w XIX w.,
  • grodzisko stożkowate znajdujące się nad jeziorem, na zachód od centrum miasta , drugie-2km przy pd-wsch brzegu jeziora, otoczone wałem,
  • kamieniczki na rynku z XIX wieku .
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl